Air Vacuum Mat

New Technology " Cyclone' Suction Mat "

 

| Air Vacuum Mat ใช้ที่ไหน? |

ใช้สำหรับทางเข้าก่อนเข้าห้องสะอาด, ใน Air Shower Room หรือพื้นที่ที่ต้องการควบคุมฝุ่น สามารถใช้ได้กับทุกอุตสาหกรรมเช่น  อุตสหกรรมอิเล็คทรอนิกส์, ห้องปลอดเชื้อ, ไอทีและซอฟแวร์, การผลิตยา และเครื่องมือแพทย์, เครื่องสำอาง คลินิก, ห้องแลป, ห้องวิจัย หรือจะเป็นประตูทางเข้าโรงเรียน ออฟฟิศสำนักงาน ห้องจัดแสดงสินค้า ร้านอาหาร สถานพยาบาล โรงพยาบาล หรือแม้แต่ห้องประชุม เป็นต้น

| หลักการทำงานของ Air Vacuum Mat |

1. Air Vacuum Mat ระบบลมดูดเมื่อมีการเหยียบ ห้ว Nozzle

2. ผงฝุ่นจากฝ่าเท้าจะถูกดูดไปเก็บไว้ในถังเก็บฝุ่น Dust Collector

3. การทำงานของเครื่องจะทำงานอัตโนมัติ เมื่อเดินผ่าน และจะหยุดเมื่อเดินผ่านเสร็จเรียบร้อย

 

รูปแสดงผงฝุ่นที่ดูดออกจากพื้นรองเท้า ที่แผ่นฟิลเตอร์ ทั้ง 3 ระบบชุดกรอง.
(เศษดิน, ฝุ่น, ผง, เส้นผม, ชิ้นส่วนของเส้นใยจากผ้า, หรือฝุ่นละอองชนิดเล็ก)

เรามีชุดระบบการกรอง 3 ขั้นตอน ที่มีประสิทธิภาพ ความละเอียดสูงสุดถึง 1 ไมครอน

 

ระบบชุดกรองในถังเก็บฝุ่นของ Air Vacuum Mat สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายดาย

1. 1 ST Filter จะเป็นถังฝุ่นหยาบหรือฝุ่นมีน้ำหนัก นำเศษผงไปเททิ้งในถังขยะ และกลับมาใส่ใหม่

2. 2ND Filter Pre-Filter จะดักจับเศษผงที่สามารถลอยปลิวได้ไปติดที่ตะแกรง ให้นำไปเป่าด้วยลมหรือล้างด้วยน้ำ

3. UNI-Filter Filter 1 Micron ให้ถอดเสื้อออกแล้วน้ไปเป่าหรือซัก(กรณีมีน้ำมัน) ตากแห้งนำกลับมาใส่ใหม่ 

| คุณสมบัติ Air Vacuum Mat |

| ตัวอย่างงานติดตั้ง Air Vacuum Mat |

 

| รุ่นและขนาด Air Vacuum Mat |

 Video Air Vacuum Mat|

      

แรงดูดของหัว Nozzle